Resultaten
Personen met Lynch Syndroom hebben een aangeboren mutatie in de genen. Hierdoor hebben zij een verhoogd risico op verschillende vormen van kanker, waarbij dikke darmkanker het vaakst optreedt. Erfelijke (darm)kanker onderscheidt zich op een aantal punten van de niet-erfelijke vorm. Zo wordt de erfelijke vorm op jongere leeftijd vastgesteld en hebben mensen met Lynch Syndroom een substantieel hoger risico om darmkanker te ontwikkelen vůůr hun 70e levensjaar dan in de algemene populatie het geval is. Echter, de leeftijd waarop dit gebeurt varieert sterk. Ook ontwikkelen niet alle personen met Lynch Syndroom (darm)kanker. Daarom denkt men dat er andere factoren van buitenaf zijn die invloed hebben op de ontwikkeling van poliepen of tumoren, zoals voeding en leefstijl. Om dit te onderzoeken hebben we bij deelnemers aan de GeoLynch studie navraag gedaan naar o.a. lengte, gewicht, medische geschiedenis, rookgewoonten, lichamelijke activiteit, het voedingspatroon en supplementgebruik. Van alle mensen die de vragenlijsten hebben ingevuld is vervolgens nagegaan of er gedurende de jaren daarna poliepen of tumoren ontstonden in de dikke darm. Dit is gedaan door in de medische dossiers van deze mensen de verslagen van de colonoscopieŽn te bekijken.

De brede opzet van het Geolynch-onderzoek, de relatie tussen leefstijl, voeding en het ontstaan van poliepen in de darm en tumoren bij mensen met Lynch Syndroom, zorgt ervoor dat we veel specifieke onderzoeksvragen kunnen beantwoorden. Dit heeft tot nu toe geleid tot resultaten over overgewicht, roken, alcohol, voedingspatronen, voedingssupplementen en vitamine B. Een deel van deze bevindingen zijn te lezen in de GeoLynch Nieuwsbrieven en in wetenschappelijke publicaties. Klik in het menu hiernaast voor een korte samenvatting van de resultaten per onderwerp en de link naar de publicatie over dat onderwerp.