Dataverzameling
In de GeoLynch studie wordt er informatie verzameld over voeding en leefstijl en wordt er gekeken naar eventuele weefselveranderingen die bij u zijn ontstaan. Deze informatie wordt verzameld door middel van vragenlijsten, een bloedmonster en de resultaten van het reguliere darmonderzoek. Klik in het menu hiernaast voor meer informatie per meting.

Alle verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld, beveiligd bewaard, en niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming. De GeoLynch studie voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsregistratie.