Onderzoek
De GeoLynch studie is een prospectief observationele cohort studie en doet onderzoek naar de invloed van voeding en leefstijlfactoren op het krijgen van tumoren bij personen met Lynch Syndroom. De GeoLynch studie is breed opgezet; de relatie tussen leefstijl, voeding en het ontstaan van poliepen in de dikke darm en het ontstaan van verschillende tumoren wordt onderzocht. Dit zorgt ervoor dat veel specifieke onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden.

De studie is gestart in 2006 in het kader van een samenwerkingsverband tussen Wageningen Universiteit, de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren en de MDL-afdelingen van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en Universitair Medisch Centrum Groningen. In de periode 2006 - 2008 zijn er ongeveer 500 personen met Lynch Syndroom gestart met deelname. In deze periode zijn er gegevens verzameld over het voedingspatroon en de leefstijl van deze deelnemers. In de periode 2012 2015 hebben we opnieuw gegevens verzameld het voedingspatroon en de leefstijl van deze deelnemers. Op deze manier kunnen we zien of voedings- en leefstijlgewoonten in de loop der jaren verander zijn.

Daarnaast zijn we vanaf 2012 bezig om nieuwe mensen met Lynch Syndroom uit te nodigen om deel te nemen. We willen graag 250 nieuwe deelnemers includeren zodat het totale cohort op 750 deelnemers komt.
De GeoLynch studie wordt financieel ondersteund door KWF Kankerbestrijding, World Cancer Research Fund (WCRF) of Wereld Kanker Onderzoek Fonds, en BBMRI-NL. Het onderzoek is positief beoordeeld door de commissie Mensgebonden Onderzoek Regio Arnhem-Nijmegen. Meer hierover vindt u onder samenwerking.