Kwantitatief
De term kwantitatief onderzoek wordt gebruikt om aan te duiden dat er cijfermatige gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden gehaald uit vragenlijsten, bloedafnames en lichaamsmetingen. Gedurende het jaar van deelname zijn er vier meetmomenten: vr, tijdens, direct na, en een half jaar na chemotherapie. Zo wordt er informatie verzameld over lichaamssamenstelling, gezondheid, leefgewoontes, voeding, lichamelijke activiteit en kwaliteit van leven.

Met de Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA)-scan kan bijvoorbeeld een weergave van het lichaam worden gegeven. Met behulp van de DEXA-scan bepalen we de botmassa, vetmassa en vetvrije massa in het totale lichaam:


Binnen het kwantitatieve deel worden bij twee groepen vrouwen aanvullende metingen gedaan:

MRI-scan en totaal energie verbruik
Een gedeelte van de vrouwen met borstkanker die onder behandeling zijn in Ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede en die nog niet in de overgang zijn willen wij graag uitnodigen voor twee extra metingen: een MRI-scan en het meten van het totaal energieverbruik. Een Magnetic Resonance Imaging (MRI)-scan wordt gemaakt om de vetverdeling in de buik te bepalen:


Geur- en smaakveranderingen
Een deel van de totale groep vrouwen zal worden uitgenodigd voor aanvullende metingen van smaak en geur. De geur- en smaakmetingen zullen thuis plaatsvinden. Tijdens deze bezoeken worden verschillende testen gedaan om geur, smaak en voorkeuren voor voedingsmiddelen te meten.