Kwalitatief
Bij kwalitatief onderzoek wordt diepgaande informatie verzameld over emoties, denkbeelden en beleving. Op deze manier wordt informatie verkregen over de ervaringen van de doelgroep. Voor het kwalitatieve deel van de COBRA-studie wordt een gedeelte van de totale groep vrouwen die deelneemt uitgenodigd. Door middel van individuele interviews en focusgroepen wordt onderzocht hoe het de vrouwen vergaat tijdens de chemotherapie behandeling en wat de ervaringen zijn met voeding en bewegen gedurende deze periode. Ook een deel van de vrouwen zonder borstkanker die deelnemen aan de studie wordt ge´nterviewd over ervaringen met voeding en bewegen.

Interviews
Over een periode van een jaar worden vrouwen vier keer ge´nterviewd door dezelfde onderzoeker, voor vrouwen zonder borstkanker is dit twee keer gedurende een jaar. De interviews duren ongeveer een uur en worden thuis of op locatie afgenomen. Het gesprek wordt opgenomen (alleen geluid, geen beeld) en daarna uitgetypt. Na een aantal weken ontvangt de deelnemer een samenvatting per email of post, met de vraag of zij zich hierin herkent.

Focusgroepen
Na de interviews worden focusgroepen gehouden. Dit zijn gesprekken met een groep van maximaal 8 tot 10 vrouwen. In deze groepen worden de belangrijkste resultaten van de interviews besproken en worden suggesties ter verbetering ge´nventariseerd en besproken. Deze bijeenkomsten worden ook opgenomen en naderhand uitgewerkt.