Onderzoek
Wat is het doel?
De COBRA-studie kijkt naar veranderingen in lichaamssamenstelling: de hoeveelheid vet- en spierweefsel, bij vrouwen met borstkanker die chemotherapie ondergaan. Daarbij wordt onderzocht hoe vrouwen eventuele veranderingen in voeding, lichamelijke activiteit en kwaliteit van leven tijdens de behandeling ervaren en welke suggesties zij zelf hebben om die veranderingen te voorkomen. Om te bepalen welke lichaamsveranderingen door chemotherapie ontstaan, en welke effecten bij “gezonde” vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie te zien zijn, worden ook vrouwen zonder de diagnose borstkanker gemeten.

Wat houdt het in?
De COBRA-studie is een observationeel onderzoek, wat betekent dat de onderzoekers gegevens verzamelen zonder dat er sprake is van een interventie. De studie bestaat uit twee typen onderzoek: kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In het kwantitatieve deel van de studie worden bij alle deelnemers vragenlijsten afgenomen en lichaamsmetingen uitgevoerd. Daarnaast wordt aan alle deelnemers gevraagd om bloedmonsters af te staan. In het kwalitatieve deel van de studie wordt een kleinere groep deelnemers uitgenodigd voor deelname aan interviews en zullen na de interviews focusgroepen worden gehouden. Deelnemers worden gevolgd voor een periode van een jaar.

Wie kunnen er meedoen?
Voor vrouwen met borstkanker is deelname aan de COBRA-studie alleen mogelijk wanneer ze behandeld worden met chemotherapie in één van de deelnemende ziekenhuizen. Vrouwen zonder borstkanker kunnen alleen deelnemen aan de studie wanneer zij in aanmerking komen voor deelname en uitgenodigd worden door een deelnemende vrouw met borstkanker.